Monday, 18 July 2011

OH NANA WHAT'S MY NAME ;)

Martyna to imię pochodzenia łacińskiego i oznacza "należąca do Marsa".
Martyna to zodiakalny Koziorożec, który uparcie dąży do swych celów. Dodatkowo planetą Martyny jest wojowniczy Mars, a liczbą jedynka, która wskazuje na przywódcze cechy osoby noszącej to imię.
Osoba nosząca imię Martyna jest osobą bardzo ambitną, która ma swoje własne plany w życiu i ich się trzyma bez względu na wszystko. Martyny nie lubią, gdy narzuca się im coś, zawsze mają własne zdanie i choć czasem wiedzą, że jest to niepoprawne twierdzenie to się go trzymają. Za wrogów uważają wszystkich tych, którzy się z nimi nie zgadzają, to mogły by jeszcze uszanować, gdyby te osoby nie starały się narzucać im ich zdania i krytykować zdanie Martyn. Nie można ich przekonać, ale można na nie wpłynąć grając na ich uczuciach, gdyż Martyny są bardzo wrażliwe na krzywdę innych. Martyna to osoba, która łatwo przechodzi ze stanu entuzjazmu w stan ponuraka. Na ogół Martyny są spokojne, ale w pewnych momentach potrafią wybuchnąć niezliczonymi pokładami agresji. Mimo swoich humorów i ciężkiego charakteru mają wiele przyjaciół i budzą zaufanie. Już od szkolnych lat powierza im się przywódcze stanowiska, gdyż w każdej sytuacji wiedzą co zrobić czy powiedzieć. Maryna to osoba, która chciała by robić w życiu coś wielkiego, ratować świat, czy coś w tym stylu i zarażać tym entuzjazmem wszystkich wokoło. W życiu rodzinnym sprawdza się świetnie, jest wierna i dba o swój dom i bliskich. Dla nich potrafi poświęcić wszystko, co ma.

Tresc jest skopiowana z tej stronki :
Mie moze byc inaczej, wszystko zostalo opisane idealnie!Martyn is a name of Latin origin and means "belonging to Mars."
Martyn is a Capricorn zodiac, which is pushed to its objectives. In addition, a warlike planet Mars Martyna, and the number of number one, which points to the leadership characteristics of a person of that name.
The person bearing the name of Martyn is a very ambitious, which has its own plans in life and to keep no matter what. Martyna not like it when something imposed on them, always have their own opinion and though sometimes they know that this is the incorrect assertion that it is holding. Consider as enemies all those who disagree with them, it might be more respected if these people do not seek to impose their opinion and criticize their sentence Martyn. You can not convince them, but you can not affect playing on their feelings, because Martyna are very sensitive to the suffering of others. Martyn is a person who can easily go from a state of enthusiasm ponuraka. Martyna are generally quiet, but at certain moments they can explode with countless layers of aggression. Despite their moods and heavy nature have many friends, and inspiring confidence. Since the school year gives them a leadership position in every situation because they know what to do or say. Maryna is a person who wanted to do something big in life, save the world or something like that, and infect all the enthusiasm around. In family life, works very well, is faithful and takes care of your home and loved ones. For them, can give everything he has.

meaning of my name is copied from this website:


Everything has been described perfectly! 

2 comments:

  1. ja akurat nie wierzę w znaczenia imion, ale tekst jest rzeczywiście ładny :)

    ReplyDelete
  2. hehe, ja też raczej w takie opisy nie wierzę, chociaż bardzo często są one w moim wypadku podobne do prawdy :).

    ReplyDelete

twitter : @el_martina , Instagram: @elmartina